Po ukończeniu II roku studiów studenci dokonują wyboru jednej z dwóch oferowanych przez Wydział Wzornictwa specjalności: projektowanie form przemysłowych lub projektowanie komunikacji wizualnej. Wcześniej studenci mają możliwość zapoznania się z obiema specjalnościami. Na III roku student koncentruje się na pracy w przyszłej pracowni dyplomowej, a pod koniec semestru letniego wybiera promotora i temat pracy licencjackiej. Odbywa również wakacyjną praktykę zawodową.

Projektowanie form przemysłowych to tworzenie nowych przedmiotów użytkowych, które w przyszłości produkowane będą z wykorzystaniem technologii przemysłowych, w małych lub wielkich seriach. Projektant wykonuje szkice, modele, prototypy oraz wizualizacje w programach komputerowych oraz dokumentację techniczną projektu. Zakres tematów poruszanych w trakcie zajęć z projektowania form przemysłowych obejmuje:

Wróć do góry