Adres:

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów

 

 

e-mail: rekrutacja@anstar.edu.pl

www: erk@anstar.edu.pl

Telefony:

Rekrutacja 14 63 16 666
Pomoc tech. 14 63 16 667

Strona główna: www.anstar.edu.pl

14 6316620 – centrala, portiernia – Budynek główny (budynek A)
14 6316625 – portiernia – Pawilon biblioteczno-dydaktyczny (budynek B)
14 6316628 – portiernia – Centrum Nowoczesnych Technologii-Wydział Politechniczny (budynek C)
14 6310700 – portiernia – Wydział Ochrony Zdrowia – hala sportowa, sale ćwiczeniowe, kryta pływalnia (budynek E, F)
14 6310701 – portiernia – Wydział Ochrony Zdrowia – budynek dydaktyczny (budynek G)
14 6316600 – fax

 

 

NAZWA JEDNOSTKI TELEFON POKÓJ NR E-MAIL
Rektorat 14 63 16 500 A112 Rektorat
Biuro Rektora 14 63 16 602,
14 63 16 629
A113b Biuro Rektora
Sekretariat Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki 14 63 16 503 A116 Sekretariat
Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Rozwoju 14 63 16 533 A116 Sekretariat
Dział Toku Studiów 14 63 16 505 A017 DTS
Dział Jakości Kształcenia 14 63 16 538 A216 Dział Jakości Kształcenia
Dział Pomocy Materialnej 14 63 16 565 A030  
Kancelaria 14 63 16 681 A113 Kancelaria
Dziennik Podawczy 14 63 16 601,
fax 14 63 16 600
A024  
Rzecznik Prasowy
Biuro Promocji
14 63 16 588,
14 63 16 603
A106 Rzecznik Prasowy
Kwestura 14 63 16 604,
14 63 16 606,
14 63 16 607,
14 63 16 608
A014 Kwestura
Dział Spraw Osobowych 14 63 16 610,
14 63 16 611
A019 Dział Spraw Osobowych
Dział Techniczny 14 63 16 615 A018  
Biblioteka 14 63 16 582 B130 Biblioteka
Czytelnia 14 63 16 583 B135  
Studium Języków Obcych 14 63 16 555 A328 SJO
Kursy Językowe 14 63 16 555 A328 Kursy językowe
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej 14 63 16 568 A117 UCEU
Dział Współpracy z Zagranicą 14 63 16 614 A122 Współpraca z zagranicą
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 14 63 16 687
14 63 16 683
14 63 16 612
A127 Zamówienia publiczne
Sekcja Inwestycji 14 63 10 710 E100a Inwestycje
Biuro Karier, Projektów i Współpracy 14 63 16 613,
14 63 16 627
C300e BKPiW
Dział Badań Naukowych 14 63 16 592 B102 DBN
Centrum Transferu Technologii 14 63 16 592 B102 CTT
Dom Studenta 14 63 16 902    
Rada Uczelniana Samorządu Studentów 14 63 16 508 A023 Rada Samorządu Studentów
Dział Obsługi Informatycznej 14 63 16 523 A202 Dział Obsługi Informatycznej
Pełnomocnik Rektora
ds. osób niepełnosprawnych
14 63 16 653
wt., środ. w godz. 8.00 – 13.00
A010 Pełnomocnik
Inspektor Ochrony Danych
Sebastian Bielecki
14 63 16 585
środa
7.00 – 9.30
15.00 – 17.00
B111 Inspektor
Kierownik Studiów Podyplomowych 14 63 16 506
piątek w godz. 14.00 – 14.45
A320  
Sekcja BHP 14 63 16 684 A018 Główny specjalista ds. BHP
Wróć do góry