Idealne warunki kształcenia

Akademia Tarnowska, dawniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, została utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 1998 roku jako pierwsza w kraju uczelnia zawodowa nowego typu kształcąca na poziomie licencjackim i inżynierskim. W rankingu miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”, oceniającym jakość kształcenia, AT systematycznie zajmuje czołowe miejsca. W roku 2006 Uczelnia zajęła I miejsce, a w 2007 – II. W roku 2014, 2015 i 2023 – III. W 2022 r. została sklasyfikowana na drugim miejscu. O sukcesach decydują m.in. świetna kadra, wysoki poziom nauczania i bogata baza dydaktyczna.

W wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021, decyzją Ministra Edukacji i Nauki, tarnowska Uczelnia uzyskała kategorię A w ramach dyscypliny naukowej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz kategorię B+ w ramach dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika. 

Nauka

Akademia Tarnowska jest szkołą państwową i nauka na studiach stacjonarnych (dziennych) jest bezpłatna. W swojej ofercie posiada także studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się w weekendy) oraz studia podyplomowe, które są płatne. Program realizowany jest pod kierunkiem pracowników z bogatym dorobkiem dydaktycznym, naukowym i badawczym. Studenci uczą się pod okiem doświadczonych profesorów, młodych, aktywnych doktorów habilitowanych, doktorów i magistrów, wychowanków Uczelni oraz wykładowców z zaprzyjaźnionych ośrodków akademickich, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej czy Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wartym podkreślenia jest fakt, że Akademia Tarnowska stara się przedstawić różnorodną ofertę kształcenia, tak, by nawiązywać do zasady universitas. Dlatego kształcić się można nie tylko w zakresie studiów humanistycznych (filologia polska i filologie obce), społecznych (psychologia, pedagogika) administracyjnych, ekonomicznych czy prawniczych. Oferta dydaktyczna obejmuje również kierunki związane z szeroko rozumianą ochroną zdrowia (fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, wychowanie fizyczne), kierunki artystyczne (grafika, wzornictwo, kierunki techniczne, takie jak elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, informatyka czy technologia i zarządzanie produkcją, a także ścisłe (chemia, ochrona środowiska). Absolwenci Akademii Tarnowskiej mogą bez kłopotu kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich) lub III stopnia (w szkołach doktorskich).

Studenci mają obecnie do dyspozycji kompleks składający się z 4 budynków dydaktycznych i laboratoryjnych o łącznej powierzchni 28719,39 m2. Nauka odbywa się w wyposażonych w sprzęt multimedialny dużych salach audytoryjnych i wykładowych, małych salach ćwiczeniowych. Zajęcia laboratoryjne odbywają się w laboratoriach specjalistycznych, takich jak m.in. laboratorium automatyki i robotyki, teleinformatyki, grafiki komputerowej, laboratoriów pomiarowych, elektronicznych i elektrotechnicznych. Studenci i kadra naukowa korzystają z Biblioteki Uczelnianej składającej się z wypożyczalni książek, czytelni komputerowej i czasopism. W zbiorach Biblioteki znajduje się ponad 50000 woluminów wydawnictw zwartych i około 2000 woluminów zbiorów specjalnych. Na terenach miasteczka studenckiego, wyznaczonego ulicami: Mickiewicza, Goldhammera, Poniatowskiego i Matki Boskiej Fatimskiej, obok głównej siedziby wybudowano gmach, w którym mieści się Biblioteka i laboratoria chemiczne. W grudniu 2006 r. oddano do użytku budynek Centrum Nowoczesnych Technologii, w którym znajduje się m.in. aula na 300 miejsc, sale dydaktyczne i laboratoryjne, hala technologiczna. W lutym 2013 r. oddano do użytku gmach Wydziału Ochrony Zdrowia dla potrzeb głównie studentów fizjoterapii, kosmetologii, pielęgniarstwa, położnictwa iwychowania fizycznego. Kompleks składa się z pełnowymiarowej hali sportowej z boiskami do gry w piłkę ręczną, futsal, koszykówkę, piłkę siatkową, ścianą wspinaczkową, a także krytej pływalni i budynku dydaktycznego z salami wykładowymi, ćwiczeniowymi i pracowniami. Bliska odległość budynków dydaktycznych, zajęcia na terenie kampusu, mają ogromne znaczenie w planowaniu czasu. Pobyt w Uczelni można wykorzystać na naukę, nie tracąc cennych godzin na dojazdy do odległego miejsca wykładów.

Mieszkanie

Studenci Akademii Tarnowskiej mają do dyspozycji Dom Studenta przy ul. Słowackiego 7 (5 min. spaceru od budynków Uczelni). Akademik został gruntownie wyremontowany, pokoje są trzyosobowe z łazienką. Osoby wynajmujące indywidualnie mieszkania cenią sobie fakt, że koszty najmu i utrzymania są w Tarnowie niższe niż w Krakowie lub Rzeszowie.

Własne pieniądze

Studenci Akademii Tarnowskiej mogą ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora lub zapomogę zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Tarnowskiej. Przy przyznawaniu stypendium Rektora bierze się pod uwagę m.in. osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

Wolny czas

Uczelnia stwarza warunki do rozwijania pasji i zainteresowań. Studenci prowadzą magazyn „Ad Astra”’; działają w studenckich kołach naukowych: studentów administracji publicznej „Lex”, studentów ekonomii „Manager”, studentów pielęgniarstwa „Medyk”, studentów filologii polskiej, studentów zainteresowanych elektroniką, informatyką i wielu innych. Na terenie Uczelni działają również: Klub Uczelniany Honorowych Dawców Krwi, oddziały Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS). Niezwykle aktywnie działa Klub Uczelniany AZS, który prowadzi sekcje sportowe w dyscyplinach: piłka siatkowa, piłka ręczna, futsal, koszykówka, lekka atletyka, pływanie, aerobik, tenis stołowy, wspinaczka sportowa, trójbój, sporty walki czy e-sport. Studenci reprezentujący Akademię Tarnowską wielokrotnie stawali na podium Akademickich Mistrzostw Polski oraz Mistrzostw Polski seniorów i juniorów.

Współpraca z zagranicą

Akademia Tarnowska współpracuje z zagranicznymi uczelniami i instytucjami, w ramach umów dwustronnym oraz programów europejskich. Na podstawie porozumień dwustronnych odbywają się najczęściej krótkie wymiany grup studentów i nauczycieli. Z programów europejskich finansowane są dłuższe pobyty (nawet wyjazdy na okres semestru) oraz wymiana nauczycieli akademickich.

Największa liczba studentów i nauczycieli bierze udział w programie Erasmus. W trakcie 3-4 miesięcznych wyjazdów stypendialnych studenci realizują indywidualny plan studiów uzgodniony przez obie uczelnie biorące udział w programie. Nasi wykładowcy w ramach Erasmusa prowadzą zajęcia za granicą, a do Tarnowie przyjeżdżają profesorowie z uczelni partnerskich. Są to: Università degli Studi di Trieste (Włochy), Pädagogische Hochschule (Austria), Haute Ecole Catholique du Luxembourg Blaise Pascal (Belgia), Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (Rumunia), Hochschule Wismar (Niemcy), Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulu – Mellersta Österbottens Yrkeshögskola (Finlandia), Università degli Studi di Napoli (Włochy), Haute École namuroise catholique (Belgia), Gaziantep Üniversitesi (Turcja).

W ramach umów bilateralnych odbywają się zazwyczaj krótkie (tygodniowe lub dwutygodniowe) wymiany grup studentów i nauczycieli. Uczelnie wspólnie organizują seminaria, konferencje, przygotowują publikacje. ANS współpracuje z uczelniami we Włoszech (Università per Stranieri di Perugia), Anglii (Blackburn College, An Association of Lancaster University, University of Huddersfield) Niemczech (Abendschule Unna, Hochschule Wismar).

Zachęcamy również do obejrzenia kilku filmików o absolwentach naszej Uczelni i ich pasjach.

Wróć do góry