Kursy maturalne

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w kursach przygotowujących do matury, które będą prowadzone na terenie naszej Uczelni od października 20...

Czytaj całość

Rekrutacja na studia podyplomowe

Rozpoczęliśmy rekrutacje na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/2023. W tym roku kandydaci mogą wybierać spośród aż 17 kierunków. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30...

Czytaj całość

Próbna matura z chemii 2023 z Katedrą Chemii ANS

Przed uczniami klas maturalnych czas intensywnej nauki, powtórek i wielokrotnego sprawdzania przygotowania do egzaminu maturalnego, a wszystko po to, aby uzyskać jak...

Czytaj całość

Pilotażowy program stypendiów dla studentów uczelni cywilnych

Ministerstwo Obrony Narodowej, w ramach pilotażowego programu, posiada ofertę stypendialną dlastudentów pierwszego roku uczelni cywilnych. Program ten skierowany jes...

Czytaj całość

Rekrutacja dodatkowa na studia w ANS

Od 8 sierpnia do 11 września trwać będzie rekrutacja dodatkowa na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Kandydaci mogą wybierać spośród aż 27 kierunków na s...

Czytaj całość

Limity miejsc na poszczególnych kierunkach studiów

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 42/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie określenia liczby miejsc na studiach w Akademii Nauk St...

Czytaj całość

Opłaty za studia niestacjonarne na rok akademicki 2022/2023

Rekrutacja trwa! Z uwagi na to, że jesteśmy uczelnią publiczną studia stacjonarne na naszej uczelni są w pełni BEZPŁATNE! Studia niestacjonarneZgodnie z zarządzeniem ...

Czytaj całość

Opłaty za studia dla cudzoziemców na rok akademicki 2022/2023

Rekrutacja trwa! Cudzoziemcy chcący podjąć bezpłatną naukę na studiach stacjonarnych lub ponosić takie same opłaty za studia niestacjonarne jak Polacy, muszą spełniać kt...

Czytaj całość
Wróć do góry