Informacje dla cudzoziemców

Zasady finansowania studiów Wszyscy kandydaci nieposiadający polskiego obywatelstwa, którzy starają się o przyjęcie na studia do Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie,...

Czytaj całość

Zimowa rekrutacja na studia w ANS

Od 1 do 19 lutego 2023 potrwa w tym roku rekrutacja zimowa na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna. Konieczność przeprowadzenia zimowego naboru wynika...

Czytaj całość

Kursy maturalne

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w kursach przygotowujących do matury, które będą prowadzone na terenie naszej Uczelni od października 20...

Czytaj całość

Rekrutacja na studia podyplomowe

Rozpoczęliśmy rekrutacje na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/2023. W tym roku kandydaci mogą wybierać spośród aż 17 kierunków. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30...

Czytaj całość

Próbna matura z chemii 2023 z Katedrą Chemii ANS

Przed uczniami klas maturalnych czas intensywnej nauki, powtórek i wielokrotnego sprawdzania przygotowania do egzaminu maturalnego, a wszystko po to, aby uzyskać jak...

Czytaj całość

Pilotażowy program stypendiów dla studentów uczelni cywilnych

Ministerstwo Obrony Narodowej, w ramach pilotażowego programu, posiada ofertę stypendialną dlastudentów pierwszego roku uczelni cywilnych. Program ten skierowany jes...

Czytaj całość

Rekrutacja dodatkowa na studia w ANS

Od 8 sierpnia do 11 września trwać będzie rekrutacja dodatkowa na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Kandydaci mogą wybierać spośród aż 27 kierunków na s...

Czytaj całość

Limity miejsc na poszczególnych kierunkach studiów

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 42/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie określenia liczby miejsc na studiach w Akademii Nauk St...

Czytaj całość
Wróć do góry