Pilotażowy program stypendiów dla studentów uczelni cywilnych

Ministerstwo Obrony Narodowej, w ramach pilotażowego programu, posiada ofertę stypendialną dlastudentów pierwszego roku uczelni cywilnych. Program ten skierowany jes...

Czytaj całość

Rekrutacja dodatkowa na studia w ANS

Od 8 sierpnia do 11 września trwać będzie rekrutacja dodatkowa na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Kandydaci mogą wybierać spośród aż 27 kierunków na s...

Czytaj całość

Limity miejsc na poszczególnych kierunkach studiów

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 42/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie określenia liczby miejsc na studiach w Akademii Nauk St...

Czytaj całość

Opłaty za studia niestacjonarne na rok akademicki 2022/2023

Rekrutacja trwa! Z uwagi na to, że jesteśmy uczelnią publiczną studia stacjonarne na naszej uczelni są w pełni BEZPŁATNE! Studia niestacjonarneZgodnie z zarządzeniem ...

Czytaj całość

Opłaty za studia dla cudzoziemców na rok akademicki 2022/2023

Rekrutacja trwa! Cudzoziemcy chcący podjąć bezpłatną naukę na studiach stacjonarnych lub ponosić takie same opłaty za studia niestacjonarne jak Polacy, muszą spełniać kt...

Czytaj całość

Studia dzienne dla pracujących w trybie popołudniowo-weekendowym

Bezpłatne studia dzienne dla pracujących na kierunkach Mechatronika oraz Elektronika i Telekomunikacja. To nowa propozycja dla wszystkich, którzy chcą łączyć zdobywa...

Czytaj całość

Studiuj PRAWO w ANS w Tarnowie

Jednolite, stacjonarne i niestacjonarne studia magisterskie na kierunku Prawo – to najnowsza propozycja Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Tarnowska Uczelnia speł...

Czytaj całość

Dwa nowe kierunki – 2021

Kosmetologia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – to dwa nowe kierunki, które są już dostępne w ofercie dydaktycznej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Czytaj całość
Wróć do góry