Kompetencje cyfrowe

Kandydaci na studia

Kandydat na studia w Akademii Tarnowskiej powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające przejście procesu rekrutacyjnego, a następnie kształcenie na wybranym kierunku.

Niezbędna przy procesie rekrutacji jest umiejętność podstawowego korzystania z komputera, która przede wszystkim polega na obsłudze:

  • przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox itp.),
  • urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych) pozwalających na wydrukowanie wymaganych dokumentów,
  • poczty elektronicznej (za pomocą przeglądarek internetowych lub klientów pocztowych).

W czasie rekrutacji, dla osób nieposiadających odpowiednich narzędzi do dokonania skutecznej rejestracji i zapisu na studia, w siedzibie Uczelni udostępniane są stanowiska z dostępem do Internetu  i urządzeń wielofunkcyjnych oraz udzielane jest na bieżąco wsparcie w tym zakresie.

Studenci

Kompetencje cyfrowe niezbędne na każdym kierunku studiów to obsługa:

  • edytorów tekstu (np. Microsoft Word, Libre Office Writer itp.),
  • arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel, Libre Office Calc),
  • poczty elektronicznej (za pomocą przeglądarek internetowych lub klientów pocztowych),
  • platformy studenta (eIndeks/Wirtualna Uczelnia),
  • innych programów wynikających ze specyfiki kierunku studiów,

a w przypadku kształcenia na odległość dodatkowo:

  • narzędzi pracy zespołowej (np. Microsoft Teams),
  • programów umożliwiających kształcenie na odległość i sprawdzanie wiedzy na odległość (np. Moodle).

Do realizacji kształcenia na odległość na każdym kierunku studiów niezbędne jest posiadanie komputera wyposażonego w kamerę, mikrofon oraz połączenie z siecią internetową oraz obsługa platform nauczania na odległość (np. Microsoft Office 365, Moodle).

Szczegółowe wymagania na poszczególne kierunki studiów wynikają z programów studiów.

Wróć do góry