Studia na kierunku administracja są studiami interdyscyplinarnymi łączącymi wiedzę z zakresu nauk prawnych, społecznych i ekonomicznych. Studenci otrzymują więc zawsze cenione prawno-ekonomiczne wykształcenie, uzupełnione wiedzą ogólną, dzięki czemu są przydatni w niemal każdej instytucji i konkurencyjni na rynku pracy. Program studiów obejmuje: zagadnienia prawa (prawo cywilne, karne, konstytucyjne, gospodarcze, pracy oraz prawoznawstwo), przedmioty dotyczące różnych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego, administracji publicznej i przedmioty uzupełniające (informatyka, podstawy ekonomiczne organizacji i zarządzania, statystyka, podstawy psychologii i socjologii, zasady etyki zawodowej urzędnika oraz nauka języków obcych). Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata w zakresie prawa administracji publicznej. Program studiów jest tak skonstruowany, aby absolwenci mogli ubiegać się o przyjęcie na magisterskie studia uzupełniające. W ramach kierunku student może wybrać jedną z trzech specjalności: administrację publicznąadministrację międzynarodową i unijną z językiem francuskim oraz administrację bezpieczeństwa wewnętrznego. Tym samym słuchacze prowadzonego przez nas kierunku uzyskują wszechstronne, kierunkowe wykształcenie, a ponadto stają się specjalistą z wybranego przez siebie zakresu.

Co nas wyróżnia:

Kryteria przyjęć

Nazwa
kierunku / specjalności
Przedmioty objęte kwalifikacją
Administracja
Nowa matura, stara matura, matura międzynarodowa
Studia stacjonarne
Specjalności: administracja publicznaadministracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim, administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
Część pisemna: jeden dowolny przedmiot wskazany przez kandydata
Studia niestacjonarne
Specjalności: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
Część pisemna: jeden dowolny przedmiot wskazany przez kandydata
Wróć do góry