Kształcenie na kierunku automatyka i robotyka skupia się szczególnie na przygotowaniu studentów do profesjonalnego wykonywania zawodu inżyniera w zakresie automatyki i robotyki poprzez przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach projektujących, wdrażających oraz utrzymujących systemy automatyki, sterowania i robotyki; w zakładach produkcyjnych i usługowych, w działach zajmujących się utrzymaniem ruchu, nadzorowaniem oraz bezpieczeństwem; w podmiotach innowacyjnych, w jednostkach wdrożeniowo-rozwojowych; w zakładach przemysłowych dowolnej gałęzi gospodarki. 

Program studiów na kierunku automatyka i robotyka posiada dużą liczbę zajęć praktycznych: zajęć projektowych, laboratoriów oraz praktyk, które umożliwią studentom bezpośredni kontakt z przedmiotem pracy inżyniera i możliwość rozwiązywania realnych problemów.

W ramach kierunku przekazujemy wiedzę wspierającą i uzupełniającą interdyscyplinarny charakter automatyki i robotyki. Poznanie nauczanych treści pozwoli studentom nabyć umiejętności programowania komputerów, cyfrowych mikrokontrolerów i sterowników PLC, projektowania układów i systemów automatyki, tworzenia układów regulacji, eksploatacji przemysłowej systemów sterowania oraz układów kontrolno-pomiarowych, programowania i obsługi robotów przemysłowych. Wydział Politechniczny oferuje studia na kierunku automatyka i robotyka w trzech modułach:

Student będzie więc mógł nabyć wiedzę i umiejętności mocniej osadzone w systemach automatyki procesowej albo w systemach robotyki. Celem studiów jest także przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz budowanie świadomości znaczenia samokształcenia oraz systematycznego doskonalenia zawodowego. Student po zdaniu egzaminu dyplomowego uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera automatyki i robotyki.

Kryteria przyjęć

Nowa maturaStara matura, matura międzynarodowaUwagi
Część pisemna:
– język obcy
– do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka
Część pisemna:
– język obcy lub w przypadku jego braku język polski
– do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, fizyka z astronomią, chemia, informatyka
Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez 2,0
Wróć do góry