Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Student zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania, programowania, diagnozowania i eksploatacji analogowych i cyfrowych układów, urządzeń oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi komputerowych. Ponadto przyswaja wiedzę i rozwija umiejętności z zakresu technik programowania, grafiki inżynierskiej, technik pomiarowych, elektroniki analogowej, podstaw automatyki, techniki cyfrowej, techniki mikroprocesorowej, podstaw telekomunikacji, systemów i sieci telekomunikacyjnych, sieci komputerowych, optoelektroniki, techniki wielkiej częstotliwości, przetwarzania sygnałów i technik multimedialnych. Absolwent naszego kierunku bez problemu posługuje się nowoczesnymi technikami komputerowymi do twórczego rozwiązywania problemów technicznych, kreowania innowacji, sprawnego komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej.

Zdobycie wiedzy dotyczącej podstaw ekonomii, finansów i prawa w biznesie, zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem umożliwia aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym po ukończeniu studiów, w tym samodzielne prowadzenie własnej działalności.

Bardzo ważną rolę w procesie kształcenia odgrywa sześciomiesięczna praktyka zawodowa, służąca zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i rozwijaniu kompetencji społecznych.

W piątym semestrze studenci mogą dokonać wyboru przedmiotów specjalistycznych, skupionych w dwóch obieranych blokach:

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:

Absolwenci kierunku elektronika i telekomunikacja znajdą zatrudnienie w wielu wiodących i perspektywicznych przedsiębiorstwach, jak na przykład: Aptiv, Zakłady Mechaniczne Tarnów, Control Process S.A., Skamer-ACM Sp. z o.o., Zakłady Grupa Azoty Tarnów S.A., Fabryka Silników Elektrycznych Tamel S.A., elPLC Sp. z o.o., Motorola Solutions, Far Data Sp. z o.o., Georyt Solar, Hymon Energy Sp. z o.o., IGLOO Stary Wiśnicz, MILOO-ELECTRONICS Stary Wiśnicz, PROSTER Sp. z o.o. Brzesko, „ZUMEC” Zakład Urządzeń Mechanicznych Brzesko, Nulka – Maszyny i Urządzenia Pakujące; a także w wielu innych firmach krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działalności.

We wspomnianych wyżej zakładach studenci mogą odbywać praktyki zawodowe. Część z nich przygotowuje pracę dyplomową o tematyce związanej z potrzebami danego zakładu, który bardzo często staje się pracodawcą przyszłego absolwenta odbywającego staż lub praktykę.

Znajdź nas na Facebooku oraz na Instagramie

Kryteria przyjęcia

Nowa maturaStara matura, matura międzynarodowaUwagi
Część pisemna:
– język obcy
– do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka
Część pisemna:
– język obcy lub w przypadku jego braku język polski
– do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, fizyka z astronomią, chemia, informatyka
Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez 2,0
Wróć do góry