Studenci na kierunku filologia wybierają kształcenie w rozszerzonym zakresie jednego z trzech języków: angielskiego, francuskiego lub niemieckiego. Przedmioty wspólne prowadzone są w języku polskim i odnoszą się do zagadnień dotyczących uczenia się języka, językoznawstwa, literaturoznawstwa i kultury. Absolwent kierunku filologia posiada znajomość języka wybranej przez siebie specjalności na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zajęcia specjalistyczne pozwalają na opanowanie języka obcego odpowiadającego na potrzeby współczesnego rynku pracy. Student nabywa także rzetelną wiedzę z zakresu literatury, historii i kultury krajów wybranego obszaru językowego. Zdobywane przez studentów wiedza, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne są weryfikowane i rozwijane podczas praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach, urzędach i instytucjach na terenie Tarnowa, regionu, w Polsce i za granicą.

Więcej informacji na temat każdej ze specjalności (angielskiej, germańskiej i romańskiej) na podstronach, do których można wejść, klikając w nazwy znajdujące się poniżej.

 
https://www.youtube.com/watch?v=xijH0xqdXyc
 
Wróć do góry