Finanse i rachunkowość to jeden z najbardziej prestiżowych kierunków studiów o profilu ekonomicznym, po którego skończeniu otwierają się drzwi do kariery w branży finansowej i bankowości.

Treści programowe umożliwiają zdobycie zawansowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do analizy i oceny zasobów, potrzeb oraz problemów konkretnych podmiotów gospodarczych, a także projektowania i realizacji działań finansowych w przedsięwzięć biznesowych w ramach różnych branż.

Atuty kierunku:

Absolwent studiów I stopnia kierunku finanse i rachunkowość uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Studia pozwalają na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw nauk ekonomicznych (mikro- i makroekonomia, rachunkowość, bankowość), jak również umożliwiają nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy. W szczególności dotyczy to gromadzenia i prezentacji danych empirycznych – również z zastosowaniem narzędzi matematycznych (statystyka, ekonometria, prognozowanie gospodarcze), prowadzenia analizy ekonomicznej przedsiębiorstw (finanse przedsiębiorstw, controlling), obsługi systemów do rachunkowości klasy ERP (Laboratorium z rachunkowości finansowej, Ewidencja podatkowa w systemie ERP, Ewidencja kadrowo-płacowa w systemie ERP), a także wykorzystywania umiejętności miękkich (podstawy komunikowania, negocjacje w biznesie) w pracy zawodowej. 

Nauka języków obcych na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego pozwala uzyskać kwalifikacje niezbędne w pracy zawodowej, w tym do nawiązywania kontaktów z otoczeniem międzynarodowym.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych – głównie na stanowiskach operacyjnych – w kraju i za granicą. Posiada także niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz potrafi poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Typowe miejsca pracy:

w korporacjach finansowych, audytowych i konsultingowych; w bankach – zarówno w obsłudze klienta, jak i analizowaniu ryzyka kredytowego lub inwestycyjnego; w urzędach i instytucjach państwowych związanych z gospodarka, finansami i budżetowaniem; w przedsiębiorstwach (komórki rachunkowości, kadry, marketing, stanowiska kierownicze). Program studiów kształtuje również odpowiednie umiejętności do podejmowania własnej działalności gospodarczej lub prowadzenia działalności doradczej.

Typowe stanowiska pracy:

specjalista ds. finansowych, ds. rachunkowości, ds. zarzadzania i organizacji, ds. administracji i rozwoju; ds. ubezpieczeń; księgowy; analityk i doradca podatkowy.

Świadectwo dojrzałościNowa matura, stara matura, matura międzynarodowaUwagi
Przedmiotymatematyka, język obcy nowożytny (część pisemna)Wynik matury rozszerzonej liczony jest razy 2,0
Wróć do góry