Grafika to kierunek studiów, który przygotowuje do samodzielnej pracy projektowej w zakresie grafiki reklamowej, grafiki opakowań, typografii, plakatu, informacji wizualnej, książki, grafiki wydawniczej, stron internetowych, grafiki interaktywnej, a także różnorodnych działań w obszarze publikacji elektronicznych. Pozwala absolwentom podejmować pracę projektantów w agencjach reklamowych, wydawnictwach i przedsiębiorstwach. Studenci uczestniczą w specjalistycznych zajęciach projektowych i dotyczących obsługi programów graficznych, a ponadto rozwijają swoje zdolności artystyczne w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej, ilustracji, fotografii czy rzeźby. Dopełnienie zajęć praktycznych stanowi wiedza z zakresu historii sztuki i grafiki projektowej, a także etyki, prawa, filozofii. Studenci po 5 semestrze studiów dokonują wyboru pracowni dyplomowej: grafiki wydawniczej, grafiki reklamowej lub grafiki multimedialnej.

Grafika wydawnicza

Pracownia zajmuje się projektowaniem wszelkiego rodzaju druków, czasopism i książek. Student otrzymuje profesjonalną wiedzę dotyczącą składu, wielostronicowych publikacji oraz typografii.

Grafika reklamowa

Pracownia zajmuje się szeroko pojętą grafiką projektową: działaniami ambientowymi, outdoorem, reklamą prasową, projektowaniem plakatu oraz elementów składających się na system identyfikacji produktu lub wydarzenia.

Grafika multimedialna

Pracownia zajmuje się tworzeniem grafiki prezentacyjnej i internetowej, projektowaniem publikacji elektronicznych oraz wydawnictw multimedialnych.

 

Atuty kierunku:

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w różnego rodzaju studiach i biurach projektowych świadczących usługi w zakresie grafiki reklamowej, grafiki opakowań, typografii, plakatu, informacji wizualnej, książki, grafiki wydawniczej, projektowania stron internetowych, grafiki multimedialnej – agencjach reklamowych i wydawniczych, redakcjach czasopism i gazet, firmach specjalizujących się w projektowaniu wewnętrznej i zewnętrznej informacji wizualnej. Studia przygotowują także do prowadzenia samodzielnej praktyki projektowej (własnej firmy).

Kryteria przyjęć

Nowa maturaStara matura, matura międzynarodowa
Część pisemna:
– język polski
– jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata
Część pisemna: język polski

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek grafika przeprowadzany jest egzamin wstępny w postaci przeglądu i oceny elektronicznego portfolio prac artystycznych i/lub projektowych osób ubiegających się o przyjęcie na studia. Procedura odbywa się bez obecności kandydata. Kryterium oceny portfolio jest wartość artystyczna prac. Kandydat, który przedłoży portfolio prac artystycznych i/lub projektowych otrzymuje ocenę wystawianą przez komisję powołaną przez Rektora, według następującej skali ocen:

OcenaPunkty
5,0100
4,580
4,060
3,540
3,020
2,00

Kandydat, który nie przedstawi portfolio otrzymuje 0 punktów, co nie wyklucza go z postępowania rekrutacyjnego, Do portfolio należy dołączyć oświadczenie o samodzielności wykonania prac.

Portfolio w postaci wielostronicowego dokumentu PDF powinno zawierać reprodukcje od 10 do 15 wybranych prac artystycznych lub projektowych z zakresu: rysunku, malarstwa, grafiki, fotografii, ilustracji, form przestrzennych, projektowania graficznego bądź komunikacji wizualnej.

Ze względów technicznych maksymalny format pliku nie powinien przekraczać 25 MB.

Do portfolio kandydat powinien dołączyć OŚWIADCZENIE o samodzielnym wykonaniu przedstawionych prac.

Podpisane imieniem nazwiskiem oraz kodem rekrutacyjnym, portfolio wraz ze skanem wypełnionego oświadczenia należy przesłać na adres e-mail portfolio@atar.edu.pl

Opis pliku portfolio: portfolio_grafika_imię_nazwisko_kod rekrutacyjny

Oświadczenie w formacie pdf, word lub jpg podpisane wg wzoru: oswiadczenie_imię_nazwisko_kod rekrutacyjny

Tytuł maila: Egzamin na kierunek …………. Imię i nazwisko, kod rekrutacyjny

Wróć do góry