Siedmiosemestralne studia inżynierskie na kierunku technologia i zarządzanie produkcją prowadzone są w trybie stacjonarnym przez Katedrę Inżynierii Materiałowej Studia kończą się przygotowaniem pracy inżynierskiej i egzaminem dyplomowym. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Studia mają profil praktyczny, co oznacza, że lepiej przygotowują absolwentów do pracy, przez dużą ilość zajęć praktycznych oraz sześciomiesięczne praktyki zawodowe

Studia przygotowują specjalistów z technologii wyrobów polimerowych, ceramicznych oraz w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi.

Program studiów bazuje na przedmiotach ścisłych takich, jak matematyka, fizyka, informatyka, chemia. Przedmioty kierunkowe to między innymi technologie materiałowe, grafika inżynierska, podstawy przedsiębiorczości i zarządzania, rachunek kosztów dla inżynierów, planowanie i organizowanie procesów technologicznych, komputerowe wspomaganie projektowania. Program studiów obejmuje również przedmioty związane z humanistyką, ekonomią czy języki obce.

Absolwenci kierunku technologia i zarządzanie produkcją są przygotowani do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych i usługowych wytwarzających różnego rodzaju wyroby.

Wszystkie zakłady przemysłowe potrzebują inżynierów posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie kierowania procesami produkcyjnymi, którzy znają technologię i potrafią zarządzać kontrolą wyrobów.

Kryteria przyjęć

Nowa maturaStara matura, matura międzynarodowaUwagi
Część pisemna:
– język obcy
– do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka
Część pisemna:
– język obcy lub w przypadku jego braku język polski
– do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, fizyka z astronomią, chemia, informatyka
Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez 2,0
Wróć do góry