Studia na kierunku język francuski dla potrzeb zawodowych, specjalizacja język francuski w logistyce to studia I stopnia, o profilu praktycznym, trwające sześć semestrów. Studia proponowane są w trybie stacjonarnym (od r. ak. 2024/25) i NIESTACJONARNYM (od r. ak. 2023/24).

Nauka języka francuskiego zaczyna się od podstaw, znajomość języka angielskiego jest poszerzana w zakresie logistyki, a zagadnienia marketingowe, prawne czy finansowe przedstawiane są najpierw w języku polskim, a potem opracowywane w języku francuskim.

Kierunek studiów powstał w kontekście obserwowanego na dzisiejszym rynku pracy zapotrzebowania na pracowników legitymujących się nie tylko znajomością języka angielskiego, ale również biegłą znajomością języka francuskiego, w tym specjalistycznego języka biznesu.

Studia na kierunku język francuski dla potrzeb zawodowych, specjalizacja język francuski w logistyce mają charakter interdyscyplinarny.  Program studiów łączy:

Program studiów wyposaża w wiedzę:

Program studiów kształtuje umiejętności praktyczne, takie jak:

Program studiów umożliwia rozwój umiejętności interpersonalnych, kompetencji interkulturowych, nieodzownych w multilingwalnym i wielokulturowym kontekście zawodowym. Program kształtuje następujące kompetencje społeczne:

Ponadto studia na kierunku język francuski dla potrzeb zawodowych, specjalizacja język francuski w logistyce pozwalają:

Absolwent studiów na kierunku język francuski dla potrzeb zawodowych, specjalizacja język francuski w logistyce może być zatrudniony w przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych, w charakterze asystenta językowego (język francuski oraz angielski) ze znajomością podstaw logistyki. Są to m. in. stanowiska:

Absolwent ma możliwość kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia oraz podnoszenia swoich kwalifikacji na studiach podyplomowych i innych formach doskonalenia kompetencji zawodowych.

Kryteria przyjęć

Nowa maturaStara maturaUwagi
część pisemna: język obcy nowożytnyczęść pisemna lub ustna: język obcy nowożytnyPrzedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez 2,0
Wróć do góry