Charakterystyka absolwenta

Absolwent kosmetologii posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Absolwent potrafi:
– planować rodzaj zabiegu kosmetycznego i stosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem;
– prawidłowo odczytywać skład kosmetyku i ustalać jego zastosowania; ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo oraz organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny;
– wykonywać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
– w oparciu o posiadaną wiedzę, umiejętności i kompetencje podejmować decyzje zmierzające do rozwiązywania problemów w pracy zawodowej.
Absolwent jest świadomy potrzeby dalszego kształcenia i pogłębiania swojej wiedzy.
Absolwent kosmetologii jest przygotowany do wykonywania pracy kosmetologa w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, pracy w gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, ośrodkach rekreacji, gabinetach stylizacji i wizażu.
Absolwent jest zdolny do podjęcia pracy zawodowej o obszarze kształcenia kierunkowego, odzwierciedlającego różne rodzaje i dziedziny kosmetologii. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o zdrowiu. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Tytuł zawodowy: licencjat kosmetologii.

Kryteria przyjęć

Nazwa kierunku / specjalnościPrzedmioty objęte kwalifikacją
KosmetologiaNowa matura, stara matura, matura międzynarodowa
Studia stacjonarneCzęść pisemna albo ustna:
– dwa dowolnie wskazane przez kandydata przedmioty spośród: język polski, język obcy, biologia, fizyka, fizyka z astronomią, chemia, matematyka.
Wróć do góry