Studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka o profilu praktycznym odbywają się w trybie stacjonarnym, a nasi absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Program studiów obejmuje podstawowe przedmioty matematyczne i informatyczne, przedmioty uzupełniające oraz szeroki wachlarz przedmiotów specjalistycznych. Studenci po pierwszym roku studiów wybierają jedną ze specjalności: matematyka z informatyką w finansach, matematyka finansowa i aktuarialna i matematyka stosowana. Istotną częścią kształcenia jest sześciomiesięczna praktyka zawodowa pozwalająca na zdobycie cennego doświadczenia w środowisku potencjalnych pracodawców. Studenci mogą też uczestniczyć w dodatkowych zajęciach organizowanych przez Studium Pedagogiczne ANS w Tarnowie, które umożliwiają uzyskanie uprawnień pedagogicznych. Jednak udział w tym kursie nie jest warunkiem ukończenia studiów. Studia matematyczne to również świetna okazja do rozwijania swoich pasji. Nasi studenci od lat chętnie działają w Kole Naukowym Matematyków oraz współtworzą miesięcznik studentów nauk ścisłych „Omega”.

Studiowanie matematyki:

Matematyka jest podstawą:

Matematyka w ANS w Tarnowie oferuje:

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku matematyka posiadają wiedzę i kompetencje pozwalające na podjęcie studiów matematycznych II stopnia, a także na zatrudnienie w instytucjach zarządzających finansami oraz narzędziami związanymi z technologią informacyjną i informatyką, w szczególności zaś w:

Absolwent kierunku matematyka jest szczególnie ceniony na rynku pracy; nie tylko dzięki zdobytej wiedzy specjalistycznej, ale przede wszystkim ze względu na dużą zdolność adaptacji do nowych warunków, nabyte na studiach umiejętności logicznego i krytycznego myślenia.

Kryteria przyjęć

Nowa matura Stara matura, matura międzynarodowa Uwagi
Część pisemna:
– matematyka
– do wyboru jeden przedmiot: informatyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia
Część pisemna albo ustna do wyboru: jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, fizyka z astronomią, informatyka, chemia, biologia, geografia Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez 2,0

 

Wróć do góry