Studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka o profilu praktycznym odbywają się w trybie stacjonarnym i trwają sześć semestrów. Nasi absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Program studiów obejmuje podstawowe przedmioty matematyczne i informatyczne, szeroki wachlarz przedmiotów specjalistycznych, z których wybrane mogą być realizowane również w języku angielskim, oraz przedmioty uzupełniające. Po pierwszym roku studiów następuje wybór jednej ze specjalności spośród: matematyka finansowa i aktuarialna, matematyka nauczycielska, matematyka stosowana. Istotną częścią kształcenia jest sześciomiesięczna praktyka zawodowa pozwalająca na zdobycie cennego doświadczenia praktycznego w środowisku potencjalnych pracodawców. Studia matematyczne, to również świetna okazja do rozwijania swoich pasji. Nasi studenci od lat chętnie działają w Kole Naukowym Matematyków, włączając się w inicjatywy podejmowane przez Katedrę Matematyki (Tarnowskie Piątki Matematyczne, Tarnowski Turniej Matematyczny, Małopolska Noc Naukowców) oraz współtworząc Szkołę Letnią Matematyki Finansowej i Stosowanej.

Studiowanie matematyki:

Matematyka jest podstawą:

Matematyka w Akademii Tarnowskiej oferuje:

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku matematyka posiadają wiedzę i kompetencje pozwalające na podjęcie studiów matematycznych II stopnia, a także na zatrudnienie w instytucjach zarządzających finansami oraz narzędziami związanymi z technologią informacyjną i informatyką, w szczególności zaś w:

Absolwent kierunku matematyka jest szczególnie ceniony na rynku pracy; nie tylko dzięki zdobytej wiedzy specjalistycznej, ale przede wszystkim ze względu na dużą zdolność adaptacji do nowych warunków, nabyte na studiach umiejętności logicznego i krytycznego myślenia.

Kryteria przyjęć

Nowa maturaStara matura, matura międzynarodowaUwagi
Część pisemna:
– matematyka
– do wyboru jeden przedmiot: informatyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia
Część pisemna albo ustna do wyboru: jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, fizyka z astronomią, informatyka, chemia, biologia, geografiaPrzedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez 2,0

 

Wróć do góry