Studia mają charakter interdyscyplinarny; łączą różne dyscypliny nauk technicznych, takie jak: mechanika, budowa maszyn, elektronika, elektrotechnika, informatyka, automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i wytwarzania nowoczesnych urządzeń i systemów mechatronicznych z wbudowaną strukturą sensorów, współpracujących z systemem przetwarzania sygnałów oraz z zespołami urządzeń komunikacyjnych i wykonawczych. Ponadto przyswajają wiedzę i rozwijają umiejętności z zakresu technik programowania, grafiki inżynierskiej, technik pomiarowych, mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów, podstaw elektrotechniki, elektroniki analogowej i cyfrowej, techniki mikroprocesorowej, automatyki, robotyki, sterowników przemysłowych, komputerowych narzędzi wspomagających projektowanie, technik wytwarzania i montażu, maszyn sterowanych numerycznie CNC, podstaw konstrukcji i eksploatacji maszyn, napędów elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych stosowanych w automatyce.

Po ukończeniu studiów absolwent potrafi samodzielnie projektować i testować sterowniki przemysłowe, systemy wbudowane, integrować systemy elektroniczne oraz mechaniczne, a także programować maszyny CNC oraz roboty przemysłowe. Posiada wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie konstruowania, projektowania, eksploatacji, serwisowania i diagnozowania układów i systemów mechatronicznych. Absolwent bez problemu posługuje się nowoczesnymi technikami komputerowymi do twórczego rozwiązywania problemów technicznych, kreowania innowacji, sprawnego komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Zdobyta wiedza z zakresu podstaw ekonomii, finansów i prawa w biznesie, zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem umożliwia absolwentowi aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym, w tym samodzielne prowadzenie własnej działalności.

Bardzo ważną rolę w procesie kształcenia odgrywa sześciomiesięczna praktyka zawodowa, służąca zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych.

W piątym semestrze studiów studenci mogą dokonać wyboru przedmiotów specjalistycznych, skupionych w dwóch blokach obieranych:

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów absolwent może znaleźć zatrudnienie:

Absolwenci kierunku mechatronika znajdą atrakcyjną pracę w wielu wiodących i nowatorskich przedsiębiorstwach takich, jak na przykład: Aptiv, Zakłady Mechaniczne Tarnów, Control Process S.A., Skamer-ACM Sp. z o.o., Zakłady Grupa Azoty Tarnów S.A., Fabryka Silników Elektrycznych Tamel S.A., elPLC Sp. z o.o., Motorola Solutions, Far Data Sp. z o.o., Georyt Solar, Hymon Energy Sp. z o.o., IGLOO Stary Wiśnicz, MILOO‑ELECTRONICS Stary Wiśnicz, PROSTER Sp. z o.o. Brzesko, „ZUMEC” Zakład Urządzeń Mechanicznych Brzesko, Nulka – Maszyny i Urządzenia Pakujące; jak również w wielu innych firmach krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działalności.

We wspomnianych wyżej zakładach studenci mogą odbywać praktyki zawodowe. Część studentów przygotowuje pracę dyplomową o tematyce związanej z potrzebami danego zakładu, który staje się bardzo często pracodawcą przyszłego absolwenta odbywającego staż lub praktykę.

Znajdź nas na FACEBOOKU i INSTAGRAMIE.

Kryteria przyjęć

Nowa maturaStara matura, matura międzynarodowaUwagi
Część pisemna:
– język obcy
– do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka
Część pisemna:
– język obcy lub w przypadku jego braku język polski
– do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, fizyka z astronomią, chemia, informatyka
Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez 2,0
Wróć do góry