Praca socjalna o profilu praktycznym zajmuje się zagadnieniami związanymi z pomocą drugiemu człowiekowi. Praca socjalna jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów czerpiącym z dyscyplin obszaru nauk społecznych: socjologii, polityki społecznej, pedagogiki, psychologii, ekonomii, prawa i innych zajmujących się funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie.

Program naszych studiów jest silnie osadzony w praktyce i stanowi odpowiedź na wyzwania oraz potrzeby zmian społecznych, zachodzących w Polsce i regionie. Kierunek praca socjalna jest jedynym kierunkiem studiów przygotowującym do wykonywania regulowanego zawodu pracownika socjalnego.

Studenci wyposażeni zostają w niezbędną i najnowszą wiedzę, posiądą wymagane umiejętności i nabędą kompetencje społeczne konieczne do wykonywania regulowanego zawodu pracownika socjalnego.

Praca socjalna daje również podstawy do rozszerzania wiedzy, także w ramach kierunków pokrewnych na studiach II stopnia. Studia na kierunku praca socjalna mają charakter praktyczny i kierowane są do osób, które:

Atuty kierunku:

Co nas wyróżnia?

Perspektywy zatrudnienia:

Kryteria przyjęć

Nazwa kierunku / specjalnościPrzedmioty objęte kwalifikacją 
Praca socjalnaNowa matura, stara matura, matura międzynarodowaUwagi
Studia stacjonarne i niestacjonarneCzęść pisemna: jeden dowolny przedmiot wskazany przez kandydata§ 2 ust. 4, 5, 6, 7
Wróć do góry