Po ukończeniu II roku studiów studenci dokonują wyboru jednej z dwóch oferowanych przez Wydział Wzornictwa specjalności: projektowanie form przemysłowych lub projektowanie komunikacji wizualnej. Wcześniej wszyscy mają możliwość zapoznania się z obiema specjalnościami. Na III roku student koncentruje się na pracy w przyszłej pracowni dyplomowej, a pod koniec semestru letniego wybiera promotora i temat pracy licencjackiej. Odbywa również wakacyjną praktykę zawodową.

Projektowanie komunikacji wizualnej to specjalność, która pojawia się na wielu wydziałach wzornictwa w Polsce i na świecie. Jej celem jest kompleksowe projektowanie wizualnego języka, którym posługuje się współczesny świat. W czasach Internetu, globalizacji, mediów elektronicznych oraz powszechnego dostępu do informacji, nieustannie komunikujemy się za pomocą obrazów. Znaki firmowe, marki, symbole, piktogramy, internetowe ikonki, systemy informacyjne w przestrzeni miejskiej, metrze, na dworcach kolejowych i lotniskach to tylko niektóre przykłady działalności projektanta komunikacji wizualnej. Zakres tematów poruszanych w trakcie zajęć z komunikacji wizualnej obejmuje:

 

Wróć do góry