Studia magisterskie na kierunku administracja są studiami kształcącymi specjalistów dla nowoczesnej administracji. Student zostaje wyposażony w praktyczne umiejętności przygotowujące do wymagań rynku pracy w sektorze publicznym oraz prywatnym, nabywa także cenne umiejętności związane z cyfryzacją administracji publicznej i systemami informatycznymi wspomagającymi administrację. Studia magisterskie na kierunku administracja umożliwiają również przekazanie studentowi wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności i kompetencji pozwalających na podejmowanie własnej działalności gospodarczej. Studenci uzyskują wysokie kwalifikacje w zakresie znajomości języka obcego oraz kompetencji miękkich.

Co nas wyróżnia?

Atuty: 

Kryteria przyjęć

Ocena z dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Dodatkowe kryterium kwalifikacyjne: średnia ważona ze studiów pierwszego stopnia.

Wróć do góry