Studia na kierunku praca socjalna są studiami interdyscyplinarnymi, po ukończeniu których absolwenci posiadają przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Są również wyposażeni w przydatną wiedzę z zakresu nauk społecznych, obejmującą zagadnienia filozoficzne, psychologiczne, pedagogiczne, prawne i ekonomiczne, co pozwala sprawnie poruszać się w wieloaspektowym systemie pomocy społecznej. Podczas studiów słuchacze zdobywają umiejętności niezbędne do sumiennego, rzetelnego i pełnego empatii wykonywania odpowiedzialnego i pełnego wyzwań zawodu. Po ukończeniu naszego kierunku absolwent będzie potrafił dostrzegać problemy związane z wykonywaną pracą oraz samodzielnie je rozwiązywać; będzie również nastawiony na działalność prospołeczną i samodoskonalenie.

Co nas wyróżnia:

Atuty kierunku:

Perspektywy zatrudnienia:

Kryteria przyjęć

Ocena z dyplomu ukończenia studiów wyższych. Dodatkowym kryterium kwalifikacyjne: średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Wróć do góry