Studia na kierunku fizjoterapia prowadzone są zgodnie z najwyższymi standardami kształcenia i umożliwiają uzyskanie wykształcenia w obszarach nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. W ciągu pięciu lat student zdobywa wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do samodzielnej pracy z pacjentem w zakresie postępowania terapeutycznego zarówno w profilaktyce, jak i w celach leczniczych. Przygotowujemy merytorycznie i praktycznie do kompleksowej oceny funkcjonalnej i obrazowej pacjenta, programowania postępowania fizjoterapeutycznego, kontrolowania efektów leczenia, a także do zlecania i dopasowania wyrobów medycznych. Studenci przyswajają sobie także zasady przestrzegania etyki zawodowej w kontaktach z pacjentem i jego rodziną. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę w specjalistycznych pracowniach na terenie Uczelni oraz w bezpośrednim kontakcie z pacjentem w zakładach leczniczych, przychodniach fizjoterapeutycznych oraz na oddziałach szpitalnych.

Harmonogram studiów oferuje liczne atrakcyjne przedmioty do wyboru, wspierające indywidualne zainteresowania zawodowe. Studenci mają możliwość dodatkowego rozwoju poprzez działalność w studenckim kole naukowym, udział w konferencjach fizjoterapeutycznych i studenckich, badaniach i projektach naukowych oraz uczestnictwo w wykładach i zajęciach otwartych prowadzonych przez międzynarodowych specjalistów. Dzięki programowi Erasmus+ część zajęć oraz praktyk zawodowych może być zrealizowana za granicą. Ponadto studia dają możliwość realizacji pasji w organizacjach studenckich oraz różnorodnych sekcjach sportowych.

Perspektywy zatrudnienia

Zawód fizjoterapeuty wymieniany jest jako jeden z najbardziej rozwojowych na świecie. Zdobyte wykształcenie umożliwia podjęcie pracy zarówno w publicznych, jak i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, a także w ramach własnej działalności gospodarczej. Absolwenci mogą podjąć pracę w ośrodkach rehabilitacyjnych, szpitalach klinicznych, sanatoriach, uzdrowiskach, gabinetach masażu i SPA, a także salonach fitness i klubach sportowych.

Kryteria przyjęć

Nazwa kierunku / specjalnościNowa matura, stara matura, matura międzynarodowaUwagi
Fizjoterapia
Studia stacjonarne
Część pisemna:
– język polski
– do wyboru jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka, fizyka z astronomią, chemia
Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez 2,0
Wróć do góry