KRYTERIA PRZYJĘĆ  

Kierunek – PRAWO (studia jednolite magisterskie)

Część pisemna (nowa matura, stara matura, matura międzynarodowa) – język polski oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny, historia lub wiedza o społeczeństwie

Pięcioletnie jednolite studia na kierunku prawo należą do prestiżowych kierunków studiów w Polsce i na świecie. Od lat mieszczą się w czołówce najpopularniejszych i najchętniej wybieranych kierunków studiowania. Studia na kierunku prawo zapewnią wykształcenie prawnicze na poziomie magisterskim. Absolwent zdobywa wiedzę do sprawnego poruszania się w obrębie struktur państwa oraz kształtuje umiejętności interpretowania tekstów prawnych z wykorzystaniem doktryny i orzecznictwa. Przekazywana wiedza przygotowuje także do podjęcia kariery naukowej w zakresie prawa lub ze względu na praktyczny profil studiów szeroko pojętej kariery zawodowej prawnika. Program studiów łączy treści ogólne i teoretyczne z treściami specjalizacyjnymi pozwalającymi wyposażyć absolwentów w praktyczne umiejętności przygotowując studentów nie tylko do aplikacji prawniczych i pracy w zawodach prawniczych, ale także do aktywności w przedsiębiorstwach w roli prawników wewnętrznych (in house), jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Bogaty wybór przedmiotów specjalnościowych m.in.: prawo celne, prawo dewizowe, prawo gospodarcze UE, prawo karne skarbowe, prawo karne wykonawcze, prawo międzynarodowe publiczne, wykładnia i interpretacja prawa, prawo wyborcze, prawo bankowe, legal english, prawo medyczne, system dozoru elektronicznego, aplikacja sędziowska, aplikacja prokuratorska, aplikacja adwokacka, aplikacja radcowska, aplikacja notarialna, aplikacja komornicza.

KARIERA PO STUDIACH PRAWNICZYCH

Ścieżki kariery zawodowej absolwenta prawa:

  1. w zawodach prawniczych (sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, komornik, referendarz sądowy, asystent sędziego),
  2.  w instytucjach państwowych, samorządowych oraz w firmach prywatnych (kurator sądowy, rzecznik patentowy, dyplomata, ekspert podatkowy, prawnik w dziale prawnym przedsiębiorstw, mediator, manager, biznesmen), ponadto prawnicy są zatrudniani w Policji, Służbie Wieziennej, służbach specjalnych, bankach, itp.
  3. w działalności naukowej (kontynuowanie kształcenia na studiach doktoranckich III stopnia).
Wróć do góry