Studia na kierunku psychologia przygotowują słuchaczy do poznania złożonych mechanizmów funkcjonowania człowiek we współczesnym świecie zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Studenci zdobywają wiedzę dotyczącą genezy różnorodnych zachowań człowieka, jak również umiejętności praktyczne i kompetencje interpersonalne. Opanowują zasady diagnostyki psychologicznej oraz umiejętność korzystania z narzędzi diagnostycznych. Praktyki odbywane podczas studiów pozwolą im zdobyć doświadczenie zawodowe, jak również pogłębić ich kompetencje. Studia pozwolą im również na lepsze poznanie siebie i doskonalenie pracy nad sobą. Tak wyposażeni będą mogli skutecznie podjąć wyzwania swego zawodu.

Absolwenci psychologii są poszukiwani na rynku pracy ze względu na rosnące zapotrzebowanie społeczne na ich usługi. Rozwój technologii, zmiany cywilizacyjne sprawiają współczesnemu człowiekowi problemy adaptacyjne stąd pogłębiająca się fala depresji nie tylko wśród młodzieży.

Po ukończeniu drugiego roku studiów studenci będą mogli wybrać jeden z dwóch modułów:

Absolwent kierunku psychologia jest przygotowany do podjęcia pracy w:

Absolwenci psychologii posiadają różnorodne możliwości dalszego rozwoju zawodowego zarówno w kierunku zdobywania stopni naukowych, jak również uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji psychologicznych.

KRYTERIA PRZYJĘĆ  

Część pisemna (nowa matura, stara matura, matura międzynarodowa) – język polski, język obcy nowożytny oraz do wyboru jeden z przedmiotów: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie.

Wróć do góry