Zgodnie z Zarządzeniem Nr 42/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie określenia liczby miejsc na studiach w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie w roku akademickim 2022/2023 limity miejsc na poszczególne kierunki wynoszą:

Prawo: 100 osób na studiach stacjonarnych, 60 osób na studiach niestacjonarnych.

Rektor może dokonać zmiany liczby miejsc na poszczególnych kierunkach kształcenia.

Rekrutacja trwa, zapraszamy!

Wróć do góry