Rekrutacja trwa! Z uwagi na to, że jesteśmy uczelnią publiczną studia stacjonarne na naszej uczelni są w pełni BEZPŁATNE!

Studia niestacjonarne
Zgodnie z zarządzeniem Nr 66/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 12 lipca 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 opłaty za studia niestacjonarne wynoszą:

1) Studia pierwszego stopnia:

a) kierunek: Administracja – 2 850 zł za semestr,
b) kierunek: Chemia – 3 000 zł za semestr,
c) kierunek: Ekonomia – 2 700 zł za semestr,
d) kierunek: Filologia – 2 850 zł za semestr,
e) kierunek: Praca socjalna – 3 000 zł za semestr

2) Studia drugiego stopnia:

a) kierunek: Administracja – 2 700 zł za semestr,
b) kierunek: Ekonomia – 2 850 zł za semestr,
c) kierunek: Filologia polska – 2 700 zł za semestr,
d) kierunek: Pedagogika – 2 700 zł za semestr,
e) kierunek: Pielęgniarstwo – 2 900 zł za semestr,
f) kierunek: Praca socjalna – 2 700 zł za semestr,
g) kierunek: Wychowanie fizyczne – 2 850 zł za semestr.

3) Studia pomostowe:

a) kierunek: Pielęgniarstwo – 2 800 zł za semestr.

4) Studia jednolite magisterskie:

a) kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – 3 100 zł za semestr,
b) kierunek: Prawo – 3 300 zł za semestr.


Wróć do góry