Rekrutacja trwa! Cudzoziemcy chcący podjąć bezpłatną naukę na studiach stacjonarnych lub ponosić takie same opłaty za studia niestacjonarne jak Polacy, muszą spełniać któryś z poniższych warunków:
– posiadać status uchodźcy,
– korzystać z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium RP,
– posiadać Kartę Polaka,
– być małżonkiem obywatela RP, mieszkającego na terytorium RP.


Płatne studia dla cudzoziemców
Zgodnie z zarządzeniem Nr 66/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 12 lipca 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 opłaty dla niespełniających powyższych warunków cudzoziemców, za studia niestacjonarne i stacjonarne wynoszą:

1) 7 200 zł na kierunkach:

a) Grafika,
b) Wzornictwo.

2) 5 800 zł na kierunkach:

a) Automatyka i robotyka,
b) Chemia,
c) Chemia stosowana,
d) Elektronika i telekomunikacja,
e) Elektrotechnika,
f) Fizjoterapia,
g) Informatyka,
h) Inżyniera materiałowa,
i) Kosmetologia,
j) Matematyka,
k) Mechatronika,
l) Ochrona środowiska,
m) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
n) Pielęgniarstwo,
o) Położnictwo,
p) Technologia chemiczna,
q) Wychowanie fizyczne.


3) 5 300 zł na kierunkach:

a) Administracja,
b) Ekonomia,
c) Filologia,
d) Filologia polska,
e) Pedagogika,
f) Praca socjalna,
g) Prawo.

Wróć do góry