Studia pozwolą:

Atuty kierunku:

Po I roku studiów studenci przypisywani są do jednej z dwóch specjalności, tj. ekonomiki turystyki i hotelarstwa lub finansów przedsiębiorstw. O przypisaniu do specjalności decydują preferencje studenta oraz, w przypadku dużego zainteresowania specjalnością, wyniki w nauce (średnia ocen z zaliczeń i egzaminów z I roku studiów). Sześciosemestralne studia licencjackie na kierunku ekonomia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

Kryteria przyjęć

Nazwa
kierunku / specjalności
Przedmioty objęte kwalifikacją
Ekonomia Nowa matura, stara matura, matura
międzynarodowa
Studia stacjonarne i niestacjonarne 
Specjalności:
Ekonomika turystyki i hotelarstwa
Finansów przedsiębiorstw
Część pisemna: jeden dowolny przedmiot wskazany przez kandydata
Wróć do góry