W ramach specjalności ekonomika turystyki i hotelarstwa studenci uzyskują wiedzę na temat funkcjonowania podmiotów turystycznych i hoteli, zapoznają się z problematyką ekonomiczną działalności związanych z obsługą ruchu turystycznego – organizacją, marketingiem i zarządzaniem, a także elementami żywienia, w tym zbiorowego. W związku z przestrzennym charakterem turystyki sporo treści wykładów i ćwiczeń dotyczy geografii turystycznej, turystyki międzynarodowej oraz współczesnego znaczenia turystyki dla gospodarki Polski i Unii Europejskiej. Nieodłącznym elementem edukacji jest znajomość języka angielskiego, który poza podstawowym 3-semestrowym zakresem może być kontynuowany przez studentów także w trakcie III roku studiów. Ponadto studenci odbywają 6-cio tygodniową praktykę zawodową w kraju bądź za granicą. Osoby kończące specjalność ekonomika turystyki i hotelarstwa przygotowane są do pracy w turystyce i hotelarstwie – głównie na stanowiskach operacyjnych i kierownictwa niższego szczebla – w kraju i za granicą. Posiadają także niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, umieją poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Wróć do góry