Zgodnie z raportem „Rynek pracy, edukacja, kompetencje” do 2028 r. rozwój technologii i poszukiwanie źródeł energii przyczynią się do wzrostu zapotrzebowania na specjalistów z zakresu energii odnawialnej.

Do 2050 roku EU ma osiągnąć neutralność klimatyczną poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii, wobec tego specjalista ds. energii odnawialnej jest zawodem przyszłości.

Specjalność jest przeznaczona dla osób, które chcą zostać specjalistami w zakresie wytwarzania i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Podczas studiów studenci uczą się projektować, montować i obsługiwać instalacje OZE oraz zmniejszać odziaływanie planowanych inwestycji na środowisko. Naszą specjalność wyróżnia holistyczne podejście do OZE: od aspektów technicznych, przez zapoznanie się z  przepisami prawa, pozyskiwaniem środków finansowych po aspekty przyrodnicze.

Specjalność została rozszerzona o aspekty BHP, których wprowadzenie sugerowało otoczenie gospodarcze, zwiększając tym samym szanse absolwentów na zatrudnienie.

Przykładowe kursy: ergonomia pracy, gotowość reagowania na zdarzenia i awarie środowiskowe, jakość i normalizacja w BHP i OŚ, ochrona powietrza, energia słoneczna i energia wiatru, energooszczędność, ocena oddziaływania na środowisko, ekspertyzy i opinie środowiskowe.

Wróć do góry