Studia ułatwiają podjęcie w przyszłości pracy zawodowej, a równocześnie umożliwiają kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na innych uczelniach. Każdy absolwent posiada kompletną wiedzę z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska. Studenci zapoznają się z treściami z zakresu nauk biologicznych, ścisłych oraz praktycznych elementów prawa i administracji dotyczących ochrony środowiska. Kształcenie odbywa się na dwóch specjalnościach, na których studenci uzyskują dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedzę zgodną z wybraną specjalizacją. Studenci wybierają szczegółowy obszar zainteresowania po pierwszym semestrze. Studia mają charakter interdyscyplinarny, a nabyta wiedza i umiejętności pozwalają na dogłębne zrozumienie procesów zachodzących w przyrodzie z powodu działalności człowieka i przygotowują do działań na rzecz środowiska.

W latach 2003-2023 kierunek ochrona środowiska ukończyło ponad 700 absolwentów. Ogromna ich część kontynuowała studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechnice Krakowskiej.

Atutami naszych studiów są:

Perspektywy zatrudnienia

Postępująca globalna degradacja środowiska połączona z rozwojem cywilizacji oraz wzrost świadomości ekologicznej skutkują zapotrzebowaniem na specjalistów z zakresu ochrony środowiska w kraju i za granicą. Zapotrzebowanie na kadrę zarządzającą zasobami przyrody i chroniącą bioróżnorodność jest faktem, dlatego przygotowujemy studentów do praktycznych działań z zakresu szeroko pojętej ochrony przyrody i monitoringu jej stanu. Zdobyte w czasie studiów umiejętności praktyczne przygotują do podjęcia pracy, między innymi w:

Kryteria przyjęcia

Nowa maturaStara matura, matura międzynarodowaUwagi
Część pisemna: dwa dowolnie wskazane przez kandydata przedmioty, przy czym punkty z matematyki, chemii, fizyki, fizyki i astronomii lub biologii są mnożone dodatkowo przez 2,0Część pisemna i ustna: do wyboru jeden przedmiot spośród: matematyka, chemia, fizyka, fizyka z astronomią, biologiaPrzedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez 2,0
Wróć do góry