Ochrona środowiska jest kierunkiem interdyscyplinarnym, a ukończone studia umożliwiają podjęcie pracy w wielu zakładach i instytucjach. Absolwent może podjąć pracę polegającą na prowadzeniu badań w terenie, pracę w laboratorium, zakładzie przemysłowym lub w biurze.

Jako zawody przyszłości wymieniani są specjaliści ds. energii odnawialnej, zrównoważonego rozwoju, adaptacji klimatycznej, gospodarki odpadami. Po ukończeniu kierunku ochrona środowiska możesz zostać jednym z nich!

Studia trwają trzy lata, podczas których zdobędziesz nową, kompletną wiedzę z zakresu ochrony środowiska, umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania pracy w zawodzie. Wykładowcy –  praktycy w ramach zajęć uczą identyfikacji i rozwiązywania problemów środowiskowych oraz holistycznego podejścia do otaczającego świata.

Kierunek jest przeznaczony dla osób, które chcą mieć wpływ na otaczający świat, chronić przyrodę oraz zdrowie i życie ludzi oraz wdrażać nowe technologie do niniejszych działań.

Studia ułatwiają podjęcie w przyszłości pracy zawodowej, a równocześnie umożliwiają kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na innych uczelniach. Kształcenie odbywa się na dwóch specjalnościach, na których studenci uzyskują dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedzę zgodną z wybraną specjalizacją. Studenci wybierają szczegółowy obszar zainteresowania po pierwszym semestrze.

W latach 2003-2023 kierunek ochrona środowiska ukończyło ponad 700 absolwentów. Ogromna ich część kontynuowała studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechnice Krakowskiej i wielu innych.

Atutami naszych studiów są:

Perspektywy zatrudnienia

Zastosowanie nowoczesnych technologii w ochronie środowiska oraz rozbudowana sprawozdawczość w firmach wymaga wykształconych pracowników. W 2027 roku nowym obowiązkiem raportowania ESG zostaną objęte małe i średnie przedsiębiorstwa. Zapotrzebowanie na kadrę zarządzającą zasobami przyrody i chroniącą bioróżnorodność jest faktem, dlatego przygotowujemy studentów do praktycznych działań z zakresu szeroko pojętej ochrony przyrody i monitoringu jej stanu. Postępująca globalna degradacja środowiska połączona z rozwojem cywilizacji oraz wzrost świadomości ekologicznej skutkują zapotrzebowaniem na specjalistów z zakresu ochrony środowiska w kraju i za granicą. Zdobyte w czasie studiów umiejętności praktyczne przygotują do podjęcia pracy, między innymi w:

Kryteria przyjęcia

Nowa maturaStara matura, matura międzynarodowaUwagi
Część pisemna: dwa dowolnie wskazane przez kandydata przedmioty, przy czym punkty z matematyki, chemii, fizyki, fizyki i astronomii lub biologii są mnożone dodatkowo przez 2,0Część pisemna i ustna: do wyboru jeden przedmiot spośród: matematyka, chemia, fizyka, fizyka z astronomią, biologiaPrzedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez 2,0
Wróć do góry