Studia na kierunku położnictwo prowadzone są według standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Absolwent kierunku posiada szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa i ginekologii, a także wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych. Absolwent udziela świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem.

Informacje o kierunku położnictwo w pigułce (prezentacja).

Absolwent jest przygotowany do:

Nauka języka obcego odbywa się według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy na poziomie B2. Absolwent posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu położnictwa.

Absolwent studiów I stopnia przygotowany jest do samodzielnego wykonywania zawodu położnej/położnego w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w tym: szpitalach, specjalistycznej, ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej.

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku położnictwo trwają 6 semestrów. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata położnictwa. Ponadto absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kryteria przyjęć

Nowa maturaStara matura, matura międzynarodowaUwagi
Część pisemna albo ustna:
– język polski
– do wyboru jeden przedmiot: biologia, fizyka i astronomia, fizyka, chemia
Część pisemna albo ustna:
– język polski
– do wyboru jeden przedmiot: fizyka, biologia, fizyka z astronomią, chemia
Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez 2,0
Wróć do góry