Studiujący na kierunku wychowanie fizyczne biorą udział w zajęciach programowych obejmujących przedmioty ogólne, kierunkowe oraz specjalnościowe, a także wiedzę ogólną z zakresu nauk o kulturze fizycznej. W trakcie studiów realizowane są praktyki zawodowe oraz obozy programowe: narciarski, żeglarski i wędrowny, które łączą naukę i doskonalenie umiejętności sportowych z aktywnym wypoczynkiem.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia są przygotowani do podjęcia pracy jako nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i przedszkolach, w tym do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej, zajęć pozalekcyjnych w szkołach oraz klubach sportowych, klubach fitness i siłowniach, prowadzenia pogadanek i prelekcji na temat zdrowego stylu życia i zagrożeń związanych z chorobami cywilizacyjnymi. Posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmu człowieka w spoczynku oraz podczas wysiłku; potrafią także samodzielnie opracować programy treningu sportowego. W trakcie studiów nabierają podstawowych umiejętności technicznych w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu, takich jak: gry zespołowe, lekka atletyka, gimnastyka i pływanie, dzięki czemu potrafią prawidłowo zademonstrować poszczególne elementy techniczne w tych dyscyplinach sportu. W ramach zajęć fakultatywnych studenci spotykają się również z nietypowymi, a jednocześnie także istotnymi w procesie dydaktyki szkolnej, dyscyplinami sportu; a są to: unihok, aerobik i wspinaczka sportowa.

Kryteria przyjęć

Nowa maturaStara matura, matura międzynarodowaUwagi
Część pisemna:
– język polski
– jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata
Część pisemna: język polskiPrzedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez 2,0

 

Wróć do góry