Doskonała wiadomość dla młodych ludzi marzących o zdobyciu wyższego wykształcenia i bezproblemowym wejściu na rynek pracy po zakończeniu studiów. Szanse na to dają bowiem studia dualne w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Dzięki pieniądzom zdobytym przez uczelnię, studenci mogą liczyć nie tylko na wiele godzin zajęć w zakładach przemysłowych pod okiem praktyków, zdobycie cenionych w branży certyfikatów ale i pokaźne stypendia.

Studia dualne jest to szczególny rodzaj studiów, podczas których część zajęć praktycznych (tzw. staży) studenci realizują w zakładach przemysłowych. Na ten cel Akademia nauk Stosowanych w Tarnowie zdobyła w tym roku fundusze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dzięki temu będzie możliwe finansowanie dodatkowych stypendiów dla studentów, którzy część zajęć będą odbywać w Grupie Azoty S.A., Zakładach Mechanicznych Tarnów S.A. lub ATB Tamel S.A.).

 

Na obu kierunkach będzie obowiązywał limit 8 osób, które będą mogły realizować program studiów dualnych. W przypadku większej liczby chętnych decydować będzie średnia ocen.

Każdy z tych studentów weźmie także udział w czterech profesjonalnych szkoleniach zakończonych egzaminami i certyfikatami ukończenia. Są to: Autodesk AutoCAD, Design for EMC (szkolenie pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej), Autodesk Inventor oraz kurs operatora obrabiarek numerycznych CNC.

Staże u pracodawców odbywać się będą zgodnie z identycznym harmonogramem, na każdym kierunku objętym programem studiów dualnych, w wymiarze po 6 tygodni x 8 godzin dziennie w każdym semestrze. Kwota wypłacanego stypendium będzie równa 1,5 minimalnego wynagrodzenia (ok. 3150 zł brutto) za 1,5 miesiąca stażu u pracodawcy w każdym semestrze. W ostatnim semestrze studiów studenci będą realizować prace dyplomowe, o tematyce odpowiadającej potrzebom pracodawców.

Po ukończeniu studiów dualnych na kierunku Elektronika i Telekomunikacja lub Mechatronika student otrzymuje tytuł inżyniera i jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie, jako osoba posiadająca doświadczenie w przemyśle, wymagane w ofertach pracy.

W procesie kształcenia Absolwent nabywa umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi do twórczego rozwiązywania problemów technicznych, kreowania innowacji, sprawnego komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania projektami technicznymi, transferu wiedzy i jej zastosowań oraz wykorzystywania najnowszych technologii.. Absolwent jest przygotowany również do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia dualne to idealna oferta dla ambitnych studentów, którzy nie boją się podejmować nowych wyzwań.

Wróć do góry