Absolwenci szkół średnich mają do wyboru nowy kierunek studiów w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Inżynierska chemia stosowana uzupełnia niezwykle bogatą ofertę kierunków i specjalności związanych z chemią.

Uruchomienia studiów inżynierskich na kierunku chemia stosowana jest podyktowane zapotrzebowaniem społeczno-gospodarczym zarówno subregionu tarnowskiego, jak i całego województwa małopolskiego.

– Chemia jest jedną z siedmiu małopolskich „inteligentnych” specjalizacji wskazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego jako kluczowe i o największym potencjale rozwoju – wyjaśnia dr Agata Lada, Kierownik Katedry Chemii WMP ANS w Tarnowie.

– Lista inteligentnych specjalizacji powstała na podstawie szeroko zakrojonych konsultacji z przedstawicielami różnych instytucji i środowisk, w tym przedstawicielami sektora przedsiębiorstw. Można zatem sądzić, że zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę chemiczną będzie ciągle bardzo wysokie – dodaje.

– Kierunek będzie prowadzony na profilu praktycznym – absolwent będzie zatem posiadał kompetencje inżynierskie, a dodatkowo, duży wymiar zajęć praktycznych i praktyk zawodowych przyczyni się do jeszcze lepszego przygotowania do pracy zawodowej – mówi dr Krzysztof Kleszcz, Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunku chemia stosowana powinien posiadać przede wszystkim dobrze rozwinięte umiejętności logicznego i analitycznego myślenia. Kandydaci będą przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

Nowy kierunek chemia stosowana uzupełnia bogatą ofertę studiów chemicznych w ANS: studia licencjackie stacjonarne (specjalności: chemia medyczna, chemia stosowana, chemia żywności, kontrola jakości w chemii oraz chemia w nauce i gospodarce*) oraz licencjackie niestacjonarne (specjalność chemia stosowana).

*specjalność zostanie uruchomiona po zaakceptowaniu jej programu przez Senat ANS w Tarnowie

Ukończone studia I stopnia są podstawą do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku chemia lub kierunkach pokrewnych. Dla absolwentów chemii z tytułem licencjata lub inżyniera ANS w Tarnowie przygotowała propozycję studiów II stopnia na kierunku technologia chemiczna.

Wróć do góry