1 czerwca rozpoczęła się rekrutacja podstawowa na studia, która potrwa do 21 lipca. Kandydaci mogą w tym roku wybierać spośród 29 kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich (II stopnia) i jednolitych magisterskich. Druga tura rekrutacji potrwa od 19 sierpnia do 15 września, a uzupełniająca od 23 do 25 września.

Rekrutacja odbywa się online za pośrednictwem systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, a kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają dokumenty dopiero po jej zakończeniu przy wpisie na studia. Tu znajduje się Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego.

Terminy

Rejestracja w systemie ERKOgłoszenie wyników rekrutacjiSkładanie dokumentów
Rekrutacja podstawowa01.06 – 21.07.2024 r. 26.07.2024 r.29.07 – 05.08.2024 r.
Rekrutacja dodatkowa19.08 – 15.09.2024 r.17.09.2024 r.18.09 – 20.09.2024 r.
Rekrutacja uzupełniająca23.09 – 25.09.2024 r.27.09.2024 r.30.09.2024 r.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na wygenerowany dla każdego kandydata przez system ERK indywidualny numer rachunku bankowego, dla każdego z wybranych kierunków, do dnia zakończenia danej tury rekrutacji. 

Dokumenty składane w procesie rekrutacji

Co do zasady podczas rekrutacji kandydaci nie składają żadnych dokumentów; wypełniają jedynie informacje w systemie ERK. Dokumenty uzupełniane są podczas wpisów na studia. Wyjątek stanowią cudzoziemcy nieposiadający polskiej matury. Wszystkie dokumenty wydane za granicą należy złożyć wcześniej celem ich sprawdzenia.

Dodatkowe kryteria kwalifikacji

Podczas rekrutacji na studia na kierunkach psychologia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę, oprócz wyników maturalnych, punkty otrzymane przez kandydata w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci starający się o przyjęcie na kierunek grafika (studia I stopnia) mogą zaprezentować portfolio, za które komisja przyznaje dodatkowe punkty, natomiast przedstawienie portfolio w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek grafika projektowa (studia II stopnia) jest obowiązkowe.

Oferta dydaktyczna

Wydział Administracyjno-Ekonomiczny

Wydział Humanistyczny

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

  • Ochrona środowiska, I stopień, stacjonarne 
  • Chemia, I stopień – licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne 

Wydział Ochrony Zdrowia

Wydział Politechniczny

Wydział Sztuki

Wszelkie informacje na temat oferty dydaktycznej Akademii Tarnowskiej oraz szczegóły procesu rekrutacji znaleźć można na stronie rekrutacja.anstar.edu.pl. Pracownicy Uczelni odpowiadają także na pytania kandydatów pod numerami telefonu 14 63 16 666 (rekrutacja – informacja), 14 63 16 667 (pomoc techniczna systemu ERK), poprzez pocztę elektroniczną: rekrutacja@anstar.edu.pl (rekrutacja), erk@anstar.edu.pl (pomoc techniczna systemu ERK) oraz poprzez komunikatory w mediach społecznościowych.

Punkt rekrutacyjny będzie czynny od 26 czerwca w godz. 8.00-15.00 w pokoju A104 w budynku A (I piętro). Do 26 czerwca informacji udzielamy w pokoju A106 (budynek A, I piętro).

Wróć do góry