Kosmetologia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – to dwa nowe kierunki, które są już dostępne w ofercie dydaktycznej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Kosmetologia to studia I stopnia (licencjackie), a pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite pięcioletnie studia magisterskie.

 

Kosmetologia to kierunek studiów I stopnia (licencjackie, stacjonarne), w ramach którego studenci uzyskają wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu, a nawet społecznych i szczegółową z zakresu kosmetologii. W ramach studiów zostaną przygotowani do wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej. Co niezwykle istotne: poznają także zasady współpracy z lekarzami dermatologami oraz reguły przygotowywania i stosowania różnych preparatów kosmetycznych. Absolwenci zdobywają konieczne uprawnienia do prowadzenia własnej działalności lub pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach zajmujących się produkcją kosmetyków czy ośrodkach SPA. 

Podczas rekrutacji Komisja Rekrutacyjna weźmie pod uwagę część pisemną lub ustną zdawaną przez kandydatów na maturze z następujących przedmiotów: języka polskiego i jednego wybranego przez kandydata przedmiotu – biologii, fizyki, fizyki i astronomii i chemii.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to jednolite pięcioletnie studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne). Podstawowym celem kształcenia na tym kierunku jest nabycie przez studentów kompetencji pozwalających na pełnienie roli społeczno-zawodowej nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z przygotowaniem merytorycznym, metodycznym i praktycznym do nauczania dzieci w przedszkolach i klasach I-III. Studia mają profil praktyczny. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów umożliwiają podjęcie pracy w charakterze nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w placówkach oświatowych publicznych i prywatnych.

Podczas rekrutacji Komisja Rekrutacyjna weźmie pod uwagę część pisemną lub ustną zdawaną przez kandydatów na maturze z następujących przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, jednego wybranego przez kandydata przedmiotu – historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii i biologii.

 

Wróć do góry